PERİNATOLOJİ VE RİSKLİ GEBELİKLER DERNEĞİ

KURULUŞ AÇIKLAMASI

Değerli Meslektaşlarım

Uzun süredir çalışmaları yapılan PERİNATOLOJİ VE RİSKLİ GEBELİKLER DERNEĞİ (PERİDER), İçişleri Bakanlığının onayıyla 24.5.2022 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimizin amacı; gebe takibi, doğum ve riskli gebeliklerle uğraşan tüm hekimlerin ( perinatolog, perinatoloji yan dal asistanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının) sorunlarının çözülmesi, birbirine desteği ve eğitimlerinin devamı için kurulmuştur.

Zaten çok sayıda olan perinatoloji alanındaki derneklere rakip olmak amacında değiliz. Biz sadece perinatologların değil, sadece bir kliniğin ya da bir kişinin değil tüm Türkiye’nin derneği olma amacındayız.

Türkiye’nin dört bir yanında çalışıp artık hepsi bir yerlere gelmiş, genç meslektaşlarım kendilerine hiçbir dernekte bilimsel görev alamadıklarını, çatı derneğimiz Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği haricinde kendilerine yer bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun üzerine başlatılan bu girişim kartopunun büyümesi gibi hızla büyümüştür, büyümeye devam etmektedir eminim ki resmi statüye kavuşunca daha da büyüyecektir.

TJOD’nin çatı dernek olduğunun bilincinde olup her türlü işbirliği içinde olacağımızı belirtiyoruz.

Hiçbir dernek veya kişi ile kavga , rekabet içerisinde olmayacağımızı belirtiyoruz.

Yakında gerçekleşince göreceğiniz gibi pek çok eğitim projemiz olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Tek amacımızın kongre olmadığını göreceksiniz.

Birlikte güçlü olduğumuzun bilincinde olarak dünyanın en kutsal işi olan doğum hekimliğinin hak ettiği değere ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin bilincinde olmanızı istiyoruz.

Gebelik takibi ile, doğumla ve riskli gebeliklerle uğraşan tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya çağırıyoruz.

Prof. Dr. S. Cansun Demir
PERİDER Yönetim Kurulu Başkanı


ETKİNLİKLER13 Kasım 2022